| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Information for skolebestyrelsesmedlemmer

Page history last edited by strategi 2 years, 4 months ago

Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen har en række beføjelser i forhold til skolens drift. Den skal beslutte principper for skolen, godkende budgettet og beslutte skolens værdiregelsæt. Du kan læse mere om de konkrete opgaver i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen.

 

Dialog med politikerne

Dialogen foregår via Dialogforum for skoleområdet, som består af Børne- og Ungeudvalget, skolebestyrelsesformænd og skoleledere. Der holdes et dialogmøde mindst en gang hvert halve år (se under forsidens links til de enkelte års møder). Se mere om Dialogforum for skoleområdets virksomhed

 

Links til diverse materialer fra Silkeborg Kommune

 

Links til diverse materialer fra Undervisningsministeriet, KL, Skole & Forældre m.fl.

 

Retur til forsiden 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.